Șef secție –  Dumitru MELINCEANU

022 26 70 68

serviciul.tehnic.scms@ms.md

Serviciul tehnic și de gospodărie realizează următoarele funcții

– asigurarea întreținerii, exploatării corecte și reparației clădirilor și încăperilor, precum și a rețelelor inginerești aflate în gestiunea Spitalului (electricitate, apeduct, canalizare, încălzire, ventilare, etc.)

– asigurarea în volum deplin și în termeni optimi a Spitalului cu toate mijloacele materiale și tehnice necesare activităților acestuia;

– asigurarea întreținerii, exploatării corecte și reparației tehnici auto aflate în gestiune;

– asigurarea funcționării sigure a ascensoarelor;

– menținerea și salubrizarea teritoriului Spitalului;