Contacte

022-26-70-33

022-26-70-57

image002

Serviciul stomatologic a fost instituit în a.1998 și include în componența sa:

  • Secția stomatologie terapeutică – 7 fotolii
  • Secția protetică dentară – 2 fotolii
  • Cabinet chirurgical – 1 fotoliu
  • Laborator tehnic –dental – 6 locuri de muncă .
  • Cabinet radiodiagnostic dentar.

Sarcina de bază a Serviciului este acordarea asistenței medicale stomatologice de înaltă calificare în toate domeniile sale: terapeutică, chirurgicală  de ambulatoriu, protetică dentară.

Subdiviziunile serviciului sunt dotate cu utilaj și instrumentar stomatologic modern, ce face față  cerințelor actuale în  stomatologie.

Prestarea serviciilor medicale stomatologice persoanelor asigurate atașate la CMF a IMSP SC MSM și PS se efectuează în volumul deplin prevăzut de Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală

În cadrul serviciului activează 16 medici stomatologi cu o experiență bogată în domeniu,  majoritatea dețin categoria superioară și prima de calificare profesională.