Șef secție – Tatiana ERȘOVA

medic fizioterapeut categorie superioară  

022 26 70 75

fizioterapie-recuperare.scms@ms.md

Secția reabilitare medicală și medicină fizică, fiind o subdiviziune  medicală multifuncţională curativă, contribuie  la fortificarea sănătății a peste 5 000 pacienți anual.

In procesul de reabilitare a pacienților sunt utilizate metode de electro-, magneto-, foto- (inclusiv laseroterapie), vibro-, aeroiono-, aerosol-, termo- (parafin-ozocherit, termopachete), colonohidroterapie, tracție uscată a coloanei vertebrale, kinetoterapie individuală și în grup, terapie manuală, masaj manual, masaj cu ventuze.

Secția este dotată cu dispozitive medicale moderne pentru reabilitare și tratament a pacienților de diferite categorii de vârstă și diverse patologii ale sistemului artromioneirokinetic, sistemului digestiv, cardiovascular, respirator, urogenital.

Colectivul secţiei este compus din medicii cu o experienţă bogată de lucru: fizioterapeuţi, reabilitologi, kinetoterapeuţi cu studii superioare, fizio-kineto-asistenți, masori cu categorii superioare.

Anual se înnoiește baza tehnico-materială, se perfecționează cunoștințele specialiștilor și se implementează metode noi de tratament și reabilitare pentru obținerea rezultatelor cât mai eficiente.