Șef secție –  Mihail PÎSLA

d.ș.m., conferențiar universitar, medic socio-igienist categorie superioară  

022-26-70-48

022-23-70-50

statistica.scms@ms.md

Secția Secția Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală prezintă o subdiviziune specializată  predestinată pentru monitorizarea, evaluarea, analiza și raportarea datelor statistice ce țin de activitatea curativ-diagnostică a SC al MSMPS, precum și pentru implementarea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în activitatea instituției.
În cadrul secției activează 4 medici, toți de categorie superioară, 2 asistente statisticieni, un inginer programator și un inginer desrvire rețele internet.

Sarcinile secției:
Acumularea, sistematizarea și analiza datelor statistice care reflectă activitatea curativ-diagnostică a instituției;
Perfectarea rapoartelor statistice aprobate de actele normative în vigoare și prezentarea acestora în termenii stabiliți structurilor de rigoare (MSMPS, ANSP, CNAM, etc.);
Efectuarea instruirii și controlului cu privire la codificarea corectă a diagnosticelor principale și concomitente și a procedurilor medicale în sistemul DRG;
Efectuarea analizei volumului și a indicilor de activitate a asistenței medicale spitalicești, primare și specializate de ambulator;
Instruirea și consultarea personalului medical privind întocmirea documentației statistice medicale;
Efectuarea controlului cu privire la perfectarea corectă în subdiviziuni a documentației statistice medicale;
Implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de acumulare, prelucrare și prezentare a informației statistice;
Instruirea și consultarea personalului medical privind documentarea în format electronic a activităților curativ-diagnostice;
Asigurarea conducerii spitalului cu date statistice medicale privind activitatea fiecărei subdiviziuni în parte și a instituției în întregime;
Evidența și deservirea serverilor, tehnicii de calcul și a rețelelor Internet ale spitalului;
Menținerea bazelor de date de pe serverele aflate în gestiunea instituției;
Instruirea și acordarea asistenței tehnice de specialitate tuturor utilizatorilor din rîndul personalului spitalului;
Organizarea și monitorizarea respectării legislației în vigoare ce ține de confidențialitatea datelor cu caracter personal;
Efectuarea controlului evidenței medicale în subdiviziunile spitalului.