Șef secție – Alla Zlatovcena

Medic categoria superioară, lecențiat in geriatrie  

022-267-013

geriatrie1.scms@ms.md

Anul 2008 a fost anul de fondare şi deschidere a părţilor componente ale serviciului geriatric. Prin ordinul Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova, Nr. 469 din 25.12.2007 „Cu privire la crearea Centrului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie” la 02.01.2008 în baza Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii a fost fondat Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG) cu deschiderea Secției de Geriatrie nr.1.

Secția prezintă o subdiviziune curativă-diagnostică specializată  predestinată pentru acordarea asistenței medicale specializate populației vârstnice.

Colaboratorii secției

Toți colaboratorii secției sunt antrenați în conferințe naționale și internaționale, cercetări științifice în colaborare cu Centrul Național de Geriatrie și Gerontologie.

În secție activează colaboratorii CNGG in frunte cu d-l  Anatol  Negară, d.ș.m., conferențiar universitar, care promovează competența și spiritul de inițiativă, asigură funcționalitatea și tratamentul eficient în decompensarea stării de sănătate a pacienților vârstnici.

În cadrul secției activează 3 medici:

Vîrtosu Parascovia – medic geriatru, categorie superioară;

Hînculov Galina – medic geriatru, categorie II;

Porumba-Lopatneva Galina– medic geriatru, categoria I.

Colectivul de asistenții medicali, care activează în secție, reprezintă asistenți medicali cu studii medii medicale postsecundare și postsecundare nonterțiare, deținători ai categoriilor superioare în specialitate (100%), particpanți ai mai multor formări în domeniul nursing-ului geriatric.

Personalul medical inferior este reprezentat de infirmieri, care au și o pregărtire profesională prin cursuri de specializare în îngrijiri medicale.

Misiunea secției Geriatrie Nr 1:

 • Prestarea serviciilor curativ- profilactice de calitate pacienților vărstnici.
 • Folosirea metodologiilor moderne de diagnostic cu utilizarea tehnologiilor
 • Instrumental-diagnostice de actualitate.
 • Promovarea politicelor de baza a Ministerului Sănătății Muncii și Protecției
 • Asigurarea calității serviciilor prestate populației vărstnice.

Obiectivele secției Geriatrie Nr 1:

 • Păstrarea sau redobândirea autonomiei a pacientului vârstnic.
 • Îmbunătățirea calității vieții.
 • Reintegrarea socială a vârstnicului.

PARTENERUIATUL INTERN ȘI EXTERN

Colaboratorii secției dezvoltă relații de parteneriat cu parteneri interni și externi:

 • USMF „N.Testemițanu”, Disciplina de geriatrie și medicina muncii
 • Centrul Național de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG), în asigurarea serviciilor diagnostice, curative și profilactice pacienților înternați în secție
 • ;Asociația Nursing RM în eleboararea și implementarea documentelor naționale în domeniul nursing-ului;
 • CEMF „Raisa Pacalo” în acordarea servicilor de îngrijir medicale pacineților din secții în cadrul evenimentelor internaționale (Ziua Mondială a Omului în etate, Ziua inimii, ect))
 • Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”, București, România, vizând schimbul de experienţă cu membrii societăţii academice în domeniul geriatriei şi gerontologiei, care influenţează pozitiv ajustarea sistemului de formare profesională medicală continuu în domeniul nursing-ului geriatric la necesitățile actuale şi de perspectivă ale sistemului de sănătate din ţară.
 • Garda Națională, Carolina de Nord, SUA în dezvoltarea competențelor de nursing specializat în diverse domenii.
 • Umiversitatea din Greensboro, SUA în dezvoltarea competențelor de nursing geriatric.