Șef secție – Marcela ENACHI

medic-neurolog, categoria I  

022 26 70 96

scd.scms@ms.md

Având ca obiective majore atât îmbunătăţirea calitativă  a serviciilor prestate, cât şi majorarea accesului  populaţiei la aceste servicii, prestaţiile secţiei se bazează  pe evidenţe  şi pe tehnologii  medicale moderne.

Activitatea acestei structuri e polivalentă: zilnic se efectuează examinări medicale, consultaţii, se acordă asistenţă medicală pacienţilor de profil chirurgical, ginecologic, neurologic, terapeutic, se operează investigaţii necesare de laborator, radiologice, endoscopice, etc.

Activitatea secției este direcţionată spre:
– diagnosticarea precoce şi în volum maxim a patologiilor sistemului pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepato- pancreato- biliar, renal şi osteo-articular;
– efectuarea  examenelor medicale cu scop profilactic pentru aprecierea  stării sănătății persoanelor care se adresează.

Secția include în componența sa

  • serviciul radiologic și imagistic;
  • serviciul endoscopic;
  • serviciul diagnostic funcțional;
  • laboratorul clinico-diagnostic,
  • serviciul ginecologic,
  • secția reabilitare medicală și medicină fizică
  • medici specialiști.

Performanțele colectivului secției cu datoria profesională sensibilizată au la origine conștientizarea de luptă pentru asigurarea calității vieții oamenilor prin utilizarea  utilajului medical avansat şi prin valorificarea totală a potențialului ştiinţifico-intelectual  al colectivului de colaboratori, medici apreciați, de categorie superioară, cu multiple specializări şi studii, participanţi şi deţinători de Diplome ale Congreselor Naționale și Internaționale în domeniu. Ele sunt în același timp și rodul colaborării active cu profesorii universitari.