Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

image001

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este o instituție medico-sanitară publică de nivel republican, predestinată pentru acordarea asistenței medicale specializate în cazurile complexe ce nu pot fi rezolvate de instituțiile medico-sanitare de nivel raional și municipal veteranilor războiului din 1941-1945,  participanților la războiul din Afganistan și acțiunilor de luptă pentru independența și integritatea Republicii Moldova, angajaților ÎS ”Calea Ferată a Moldovei”, bolnavilor de profil geriatric și celor care necesită reabilitare neurologică, ortopedică și cardiologică, precum și studenților instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate din mun. Chișinău.

Spitalul își desfășoară activitatea în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Fondatorul  Spitalului este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

Structura Spitalului constă din staționar cu o capacitate de 515 paturi, care include  12 secții clinice, 7 secții paraclinice, secția anesteziologie și terapie intensivă și blocul operator; 5 secții consultativ-diagnostice (2 în mun. Chișinău și cîte una în o.Bălți, Ocnița și Basarabeasca), Centrul de sănătate pentru studenți cu 9 oficii ale medicilor de familie,  subdiviziuni și servicii administrative, de asigurare și gospodărești. Concomitent în cadrul Spitalului activează pe principii de autogestiune Centrul medical specializat pentru imigranți și emigranți și Centrul de recuperare sanatorial.

În baza Spitalului activează Centrul Național de Geriatrie şi Gerontologie predestinat pentru acordarea asistenței organizator-metodice instituțiilor medico-sanitare din țară în problemele ce țin de diagnosticul, tratamentul și profilaxia maladiilor la persoanele vârstnice.

Spitalul este dislocat în mun. Chișinău pe 2 teritorii separate la o distanță de 5 km una de alta pe adresele str.A.Pușkin,51 (Clinica nr.1) și Gh.Cașu, 37 (Clinica nr.2).

Statele de personal ale Spitalului întrunesc circa 1000 de unități,  pe care activează mai mult de 650 persoane fizice, inclusiv 167 medici, 234 personal medical mediu, 233 alt personal.

Spitalul servește drept bază clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Pe baza secțiilor Spitalului activează Disciplina de geriatrie și medicina muncii, Disciplina de medicină internă-semiologie, precum și catedrele Universității: oftalmologie și optometrie, chirurgie nr.5 și farmacologie și farmacologie clinică

Anual în Spital se tratează staționar circa 10-11 mii de pacienți. Secțiile consultativ-diagnostice deservesc pînă la 60 mii vizite.

La evidența Centrului de sănătate pentru studenți se află 22 mii de persoane, din care aproape jumătate sunt studenți din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate din mun.Chișinău. Anual Centrul deservește mai mult de 40 mii de vizite.

image002
image003