Șef laborator–  Olesea VRÎNCEANU

medic de laborator, categoria superioară

Laboratorul Diagnostic – Clinic își desfășoară activitatea, fiind  amplasat în subdiviziunile instituției atît în Chișinău (baza), cît și în Bălți, Ocnița.

Are drept obiective:

– efectuarea calitativă și operativă  a investigațiilor clinice, biochimice, imunologice;

– asigurarea biosecurității, confidențialității.

În cadrul secției activează 2 medici, din care 1 de categorie superioară și 1 de categoria I, precum și 1 specialist cu studii superioare ce deține categoria I, 9 felceri-laboranți.

Anual, în cadrul Laboratorului Diagnostic – Clinic se efectuează peste 500 mii de investigații. Secția este dotată cu echipament performant, oferind o gama largă de analize clinice, biochimice, imunologice, hematologice. Trimestrial, secția este evaluată prin control de calitate republican și european a investigaților. Zilnic, este efectuată evaluarea internă a calității analizelor.

Investigațiile se efectuează atît în mod planic cît și în regim de urgență. Reagenții și consumabilele sunt de înaltă calitate, reprezentînd producători autohtoni și internaționali.

Personalul medical din această subdviziune are o vastă experiență fiind calificat în domeniu, oferind consiliere medicilor clinicieni, în contextul interpretării rezultatelor, selectării testelor suplimentare.

image003
image007
image005
image009
image011