Farmacist diriginte: Veronica MOȚOC, farmacist I categorie

Farmacist laborant Liubovi Nastas, farmacist de categorie superioră.Farmacia este o subdiviziune specializată a Spitalului predestinată pentru organizarea activităţii farmaceutice multilaterale în vederea acordării bolnavilor spitalizati asistenţei oportune şi înalt calitative cu respectarea procedurilor legale de achiziţii a medicamentelor şi consumabilelor, echipamentului şi a altor bunuri necesare pentru activitate.

Farmacia exercită următoarele funcţii de bază:

 • asigură corespunderea farmaciei condiţiilor sanitaro-igienice în vigoare;
 • actualizează sistematic şi selectează medicamentele esenţiale, în comun cu membrii CFFT şi in conformitate cu recomandările clinice standardizate a listei Formularului Farmacoterapeutic, reieşind din profilul secţiilor spitaliceşti;
 • participă la perfectarea listei a necesităţilor instituşiei de medicamente şi
  articole parafarmaceutice pentru anul respectiv;
 • asigură prescrierea şi utilizarea medicamentelor incluse in Formularul Farmacoterapeutic in conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
 • efectuiază recepţionarea medicamentelor, articolelor parafarmaceutice şi dispozitive medicale în corespundere cu contractele de achiziţie întocmite, încheiate în corespundere cu legislaţia în vigoare efectuînd monitorizarea acestora;
 • depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi altor articole de uz medical în  conformitate cu regulile de păstrare reglementate de Ministerul Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • eliberarea medicamentelor, articolelor parafarmaceutice şi dispozitivelor medicale secţiilor spitaliceşti în baza bonurilor de comandă;
 • efectuarea controlului permanent intern privind păstrarea, prescrierea, evidenţa şi utilizarea medicamentelor în subdiviziunile instituţiei;
 • ţine evidenţa tuturor operaţiunilor economico-financiare în conformitate cu regulamentele stabilite;
 • ţine responsabilitatea pentru înregistrarea reacţiilor adverse a medicamentelor în conformitate cu regulamentele în vigoare;
 • asigurară suportul consultativ-metodic şi informaţional despre medicamente în toate aspectele de utilizare;
 • recepţionarea, păstrarea, evidenţa utilizarea şi distribuirea ajutorului umanitar în conformitate cu normele legislative în vigoare
 • prepararea formelor medicamentoase extemporale în conformite cu
  necesităţile secţiilor;
 • asigură sterilizarea materialelor de pansament, controlul calităţii acestora, pentru activitatea instituţiei;
 • elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiară a farmaciei;
 • alte funcţii ce ţin de activitatea farmaceutică şi nu contravin actelor legislative şi normative legale;
 • participă la activitatea de farmacovigilenţă.