LOCAȚIA NOASTRĂ
  • CHIȘINĂUstr. A.Pușkin, 51
    (022) 267-047
  • CHIȘINĂUstr. Gh.Cașu, 37
    (022) 834-351
  • :

TRANSMITE UN MESAJ

TELEFOANELE SPITALULUI CLINIC AL MSMPS

Subdiviziunea Numărul de telefon
ADMINISTRAȚIA
Director                                                                                     022-26-70-00
Anticamera 022-26-70-47
Vicedirector medical 022-26-70-03
Șef departament îngrigiri acute
Șef departament îngrigiri cronice 022-26-70-02
Șef departament asistență medicală primară și asistență medicală specializată de ambulator
Asistenta medicală principală 022-26-70-10
Șef serviciu tehnic și de gospodărie 022-26-70-68
Serviciul resurse umane 022-26-70-60
Serviciul juridic
Contabilitatea 022-26-70-63
Serviciul economic 022-26-70-63
Serviciul achiziții 022-26-70-14
Secția informatică, monitorizare, evaluare și statistică medicală 022-26-70-50, 022-26-70-48,
Administrator rețea Internet 022-26-70-78
Serviciul de management a dispozitivelor medicale
STAȚIONARUL
Clinica nr.1 (str. Pușkin, 51)  
Secția  de  internare (de bază) 022-26-70-65, 022-26-70-53
Centrul  național de gerontologie și geriatrie 022-26-70-59
Secția geriatrie nr.1
    – șef secție 022-26-70-13
    – medici 022-26-70-22
    – post 022-26-70-94
Secția geriatrie nr.2
    – șef secție 022-26-70-07
    – medici
    – post 022-26-70-85
Secția terapia generală 
    – șef secție 022-26-70-15
    – medici 022-26-70-26
    – post 022-26-70-17
Secția hepatologie
    – șef secție 022-26-70-11
    – medici 022-26-70-89
    – post 022-26-70-21
Secția  neurologie
    – șef secție 022-26-70-36
    – medici 022-26-70-29
    – post 022-26-70-25
Farmacia
    – farmacist-diriginte 022-26-70-39
    – farmaciști 022-26-70-49
Blocul alimentar 022-26-70-43
Clinica nr.2 (str. Cașu, 37)
Secția  de  internare (secundară) 022-83-48-70
Secţia chirurgie
    – șef secție 022-83-24-10
    – medici
    – post 022-83-24-10
Secția chirurgie endoscopică
    – șef secție 022-83-24-10
    – medici
    – post
Secția oftalmologie
    – șef secție 022-83-23-63
    – medici
    – post 022-83-23-63
Secția  ginecologie
    – șef secție 022-83-23-66
    – medici
    – post 022-83-23-66
Secția  cardiologie 
    – șef secție 022-83-48-71
    – medici 022-83-25-32
    – post 022-83-48-71
Secția gastrologie și endocrinologie
    – șef secție 022-83-26-49
    – medici
    – post 022-83-28-44
Filiala secției neurologie
    – șef secție 022-83-43-72
    – medici 022-83-24-68
    – post 022-83-26-54
Blocul pentru operații
    – șef secție 022-83-29-86
Secția anestezie și reanimare

    – șef secție 022-83-29-86
    – post 022-83-29-89
Secția reabilitare și recuperarea sănătății  
    – șef secție
    – medici
    – post
Farmacia 022-83-43-73
ASISTENȚA MEDICALĂ SPECIALIZATĂ DE AMBULATOR
Secția consultativ-diagnostică nr.1, mun. Chișinău (str.Pușkin, 51)  
    – șef secție 022-26-70-96
    – registratura 022-26-70-82
    – asistenta medicală superioară 022-26-70-46
   Secția reabilitare medicală și medicină

fizică

 
    – șef secție 022-26-70-75
    – registratura 022-26-70-77
   Serviciul  radiologic şi imagistic 022-26-70-40
   Serviciul diagnostic funcţional și endoscopic  
    Laboratorul clinic și bacteriologic 022-26-70-80
    Medic-oftalmolog 022-26-70-86
    Medic-cardiolog 022-26-70-88
    Medic-urolog 022-26-70-12
    Medic-ORL 022-26-70-06
    Medic-infecționist 022-26-70-28
    Medic-neurolog 022-26-70-09
Secția consultativ-diagnostică nr. 2, mun. Chișinău (str. Cașu, 37) 022-83-24-84
Secția consultativ-diagnostică nr. 3, mun. Bălți  
Secția consultativ-diagnostică nr.4, o. Basarabeasca  
Secția consultativ-diagnostică nr.5, o. Ocnița  
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
Centrul de sănătate pentru studenți (str.Pușkin, 51)
– șef centru 022-26-70-84
– medic de familie V.Plucci, A.Braduțan 022-26-70-76
– medic de familie E.Pasecnic 022-26-70-83
– medic de familie N.Levițchi, L.Guzun 022-26-70-38
– medic de familie I.Terzi 022-26-70-86
– medic de familie V.Guțu 022-26-70-27
ALTE SUBDIVIZIUNI
Centrului Medical Specializat pentru imigranți și emigranți (str.Pușkin, 51)
    Șef centru 022-26-70-52
    Biroul de perfectare și eliberare a actelor 022-26-70-73
Serviciul stomatologic (str.Pușkin, 51)
    Registratura 022-26-70-33
    Secţia stomatologie 022-26-70-55
    Secţia  protetică  dentară 022-26-70-57
Centru de recuperare sanatorial (str. Cașu, 37) 022-83-24-44