Contabil-şef:Ecaterina Tihonova

0-22-267-069

contabil-sef.scms@ms.md

Şeful serviciului economic:  Grigore Napadaica

022-267-063

serviciul.economic.scms@ms.md

Contabilitatea și Serviciul Economic constituie o subdiviziune a Spitalului, care organizează și asigură activitatea de evidență contabilă, controlul asupra păstrării bunurilor materiale și realizării corecte a mijloacelor bănești ale instituției.

 

Sarcinile de bază

  • organizarea corectă și rațională a evidenței contabile;
  • reflectarea în expresie naturală și bănească a bunurilor mobile și imobile, bunurilor cu potențial economic, mijloacelor bănești, drepturilor și obligațiunilor patrimoniale, cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor obținute, precum și circulația și modificările intervenite în urma efectuării operațiunilor patrimoniale;
  • controlul preventiv asupra întocmirii corecte și la timp a documentelor și legalității operațiilor efectuate;
  • asigurarea evidenței autentice și în termeni stabiliți a cheltuielilor, executarea devizul de cheltuieli, aprovizionarea și repartizează bunurilor materiale;
  • întocmirea formelor stabilite de evidență contabilă și prezentarea lor în termenele stabilite organelor ierarhic superioare.