Șef  Centru: Adela Apriutese,

medic internist, categoria superioară

022-26-70-52

cms.scms@ms.md

Centrul Medical Specializat pentru Imigranți și Emigranți a fost fondat în aprilie 2000 în baza Ordinului comun al MS și MMPSF din 21aprilie 2000„ Privind organizarea și efectuarea examenului medical obligatoriu a imigranților și emigranților”, fiind actualizat prin ordinal comun al MS,MAI, MMPSF Nr.193 /68/32 din 28.02.2013 „Cu privire la organizarea examinării medicale a migranților”.

Activitatea centrului este reglementată de cerințele stipulate în ordinal sus menționat, cît și prevederile Ord.MS 1013 din 16.12.2016„Cu privire la punerea în

Aplicare a HG Nr.1025 din 07.09.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului Sanitar, privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionaali de risc”.

Activitatea Centrului este coordonată cu ambasadele statelor străine acreditate în RM, cu Biroul Migrației și Azil al MAI, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de muncă a MS MPS, în vederea asigurării examinării medicale în volumul deplin, conform cerințelor țării unde pleacă persoana.

Sarcinile de bază ale Centrului:

  • examinarea medicală a persoanelor care pleacă după hotare cu scop de turism, angajare în câmpul muncii, studii, etc.
  • confirmarea certificatelor medicale, eliberate emigranților de către instituțiile medicale din republică
  • organizarea și efectuarea examenului medical periodic și la angajarea în cîmpul muncii a angajaților, activitatea cărora e expusă la factori profesionali de risc.

Personalul medical încadrat în activitatea centrului dispune de o vastă experiență profesională.

Organizarea manageriala  a activității  centrului permite eliberarea  concluziilor medicale solicitanților în ziua adresării.