Șef Centru: Corina Pulisca

Medic de familie, categorie  superioară

022 267 084

css.scms@ms.md

Acordarea asistenței medicale primare în masă are, ca scop menținerea și ameliorarea continuă a stării de sănătate populației deservite prin dezvoltarea şi fortificarea continua a medicinii de familie, asigurarea accesului echitabil la serviciile de asistență medicală primară de calitate şi cost-eficientă, orientată spre satisfacerea necesităților de sănătate de bază contingentului deservit, susținerea şi realizarea intervențiilor de prevenție, promovare a modului sănătos de viață, tratament şi supraveghere a stării sănătății studentului.

Centrul de Sănătate pentru Studenți (CSS) a fost instituit în anul 2006 prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr. 253/560 din 13.06.2006 în scopul acordării asistenței medicale primare tineretului studios din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate, amplasate în municipiul Chișinău.

CSS are în vizor 10 sectoare. Fiecare sector are medicul sau de familie, cabinete medicilor de familie sunt amenajate și dotate cu cele necesare, conform standardelor

În CSS activează medici de familie competenți, cu o experiență bogată în ceia ce privește particularitățile fiziologice, ale sănătății și a asistenței medicale a persoanelor tinere.

Medici de familie din cadrul CSS activează în următoarele  direcții:

  • efectuarea examenului medical profilactic;
  • preîntâmpinarea cronizării maladiilor;
  • supravegherea maladiilor cronice și invalidizării populației deservite;
  • la indicații  – efectuarea timpurie a tratamentului în condiții de staționar;
  • supravegherea gravidelor pe toată perioada sarcinii.

Anual la evidența CSS se află circa 15-17 mii de studenți. Concomitent CSS deservește și alte categorii de persoane (copii și vîrstnici) care locuiesc pe întreg teritoriul republicii, însă au manifestat dorința de a fi deserviți de CSS.

CSS colaborează fructuos atât cu secția consultativ-diagnostică, cât și cu staționarul şi catedrele, amplasate în incinta IMSP “SC MSMPS”.

Fiind o parte componentă a Spitalului Clinic al MSMPS, CSS, spre deosebire de alte instituții AMP, dispune de posibilități largi de a asigura, suplimentar la asistența medicală primară, toate etapele de diagnostic și tratament:

  • asistența medicală spitalicească;
  • asistența consultativă de ambulatoriu;
  • recuperarea medicală;
  • asistența medicală stomatologică;
  • asistența ginecologică.

Echipa multidisciplinară a CSS reunește medici profesioniști în 24 domenii, care dispun de echipament performant ce permite stabilirea diagnosticului în cel mai scurt timp – 1-2 zile.

Adresa: mun. Chișinău, 2005, str. Gr. Vieru, 22/2
Orele de lucruluni – vineri 08.00-18.00, sâmbătă 08.00-12.00
Programare la telefonul 022267082