Șef secție –  Andrei CRISTEA

Medic-chirurg, medic de urgenta, categoria I  

022-83-29-86

Date generale

Secția Bloc Operator este o subdiviziune specializată a Spitalului predestinată pentru asigurarea managementului operator al bolnavilor operați în condiții de maximă siguranță, optimizarea utilizării sălilor de operație si a timpului de activitate și asigurarea unor condiții de muncă corecte și inofensive chirurgilor, anesteziștilor si personalului care îșidesfășoară activitatea în acest sector.

Activitate

Blocul operator dispune de 5 săli de curate pentru operații si o sală pentru operații purulente, care este amplasată în aflata Blocului operator in alta aripa a clădirii.  Din sălile curate una estepredestinată și utilizată corespunzător pentru operații oftalmologice.  În altele două se efectuează  operațiiatîtlaparoscopice, cît șioperații chirurgicale tradiționale. Încă doua săli presupun activitatea in domeniul traumatologiei si ortopediei si in domeniul ginecologiei. Varietatea operațiilorîndeplinite in cadrul secției permite de a cura pacienți din, practic, toate ramurile chirurgiei, ginecologiei, ortopediei si oftalmologiei atâtmini invazive cit si tradiționale.

Perspective

Anual in cadrul secțieisunt efectuate 1000-1200 de operații din domeniile sus-numite. Dotarea continua a sălilor cu aparataj performant si sofisticat asigură creștere posibilităților de a efectua manopere cît mai performante si de a micșora perioada de aflare a pacientului in staționar.