ANUNȚ DE PARTICIPARE:privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală

ANUNȚ DE PARTICIPARE:privind achiziționarea produselor alimentare prin procedura de achiziție : Licitație Publică.

ANUNȚ DE PARTICIPARE: privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare termică a blocului medical al IMSP SCMS MPS din strada Cașu-37

ANUNȚ DE PARTICIPARE:privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor secțiilor,blocului de operație,laborator,sterilizare,blocul alimentar,cazangeria

Planul de achizitii de Marfuri,Lucrari,Servicii pe anul 2019

Raport de monitarizare a contractelor din 31.12.2018

Diverse produse alimentare

ANUNȚ DE PARTICIPARE:privind achiziționarea Produselor alimentare prin procedura de achiziție COP