Angajarea prin concurs a personalului medical

Angajarea prin concurs a personalului medical

ORDIN MS RM Nr. 139 din 15.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății
Funcții vacanteCantitateaDată limită de depunere a documentelorLista persoanelor admiși la interviuData interviuluiRezultatele concursului
Medic Neurolog126.02.2021
Medic de Familia226.02.2021
Medic Endocrinolog126.02.2021
Medic Reumatolog126.02.2021
Medic Alergolog126.02.2021
Medic Imagist-Sonografist1,526.02.2021
Medic Fizioterapeut0,526.02.2021
Medic Diagnostica Functionala126.02.2021
Medic Internist (de garda)126.02.2021
Asistent Medical 2526.02.2021
Asistenta Epidemiolugului0,526.02.2021
Felcer-Laborant126.02.2021
Tehnician Radiolog126.02.2021
Laborant farmacist cu studii medii126.02.2021

 

*Interviurile vor avea loc  pe adresa : mun.Chișinău, str. A.Pușkin 51, blocul A, administrația.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație  în termen de cel mult  24 de ore de la data publicării rezultatului selecției

dosarelor sau în cazul nepromovării concursului , la sediul  IMSP „ SC MS”, str. A.Pușkin 51 în biroul  serviciului resurse umane  de la 8.30 până la 17.00 , pauză 12.30 -13.00.

 

Anunț de angajare:

 IMSP SC MSM și PS inițiază concursul  pentru ocuparea funcțiilor vacante de personal medical:

 1. I. Medici:

Medic  Neurolog  -1

Medic de Familia  – 2

Medic   Endocrinolog – 1

Medic Reumatolog  – 1

Medic  Alergolog  – 1

Medic Imagist-Sonografist – 1,5

Medic Fizioterapeut – 0,5

Medic Diagnostica Functionala – 1

Medic Internist (de garda) – 1

Cerințele postului:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare speciale;
 • Studii postuniversitare;
 • Categorie superioară de calificare în domeniul de specialitate(preferențial);
 • Cunoașterea limbii romîne (scris, vorbit);
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză (preferențial);
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • Apt de muncă fizic și psihic.

 

II.    Personal mediu

Asistent medical  – 25.

Asistenta Epidemiolugului -0,5

Felcer-Laborant–1

Tehnician radiolog  – 2

Laborant farmacist cu studii medii – 1

Cerințele postului personal medical mediu:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii medii speciale;
 • Cunoașterea limbii romîne (scris, vorbit);
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • Apt de muncă fizic și psihic.

Pentru înscrierea la concurs , candidații vor depune un dosar , care va cuprinde următoarele acte:

 • Cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea  urnor cursuri de specializări și instruiri;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • Certificatul medical nr.086/e;
 • Curuculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă conciomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Temeiul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data depunerii publicării anunțului.

Dosarele vor fi depuse  în Serviciul resurse umane a IMSP Spitalul clinic al Ministerului Sănătății,Muncii și Protecției Sociale, în zilele de luni până vineri de la ora 8.00-17.00.

Persoana de contact: Iustinia Oparin, șef Serviciul resurse umane, tel.022-267-060

              Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs:    26.02.2021

Share

Add Your Comments

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *