La 5 martie 2020 a avut loc ședința de bilanț pentru anul 2019 a activității Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În rapoartele prezentate a fost menționat, că activitatea pe parcursul perioadei de referință a fost influențată de mai multe provocări, principalele fiind următoarele:

  • Continuarea integrării subdiviziunilor fostului SC al CFM și subdiviziunilor teritoriale ale acestuia în structura și activitatea continuă SC MSMPS;

  • Acordarea asistenței medicale veteranilor de război;

  • Dezvoltarea Secției reabilitare și recuperare ca domeniu nou de activitate;

  • Lărgirea bazei de internare și majorarea numărului de pacienți internați;

  • Creșterea la nivel mondial a numărului de maladii cauzate de coronavirusul Covid – 19, riscurile pentru apariția asemenea cazuri și în Republica Moldova.

Totodată a fost menționat că în pofida problemelor existente instituția a activat stabil și a menținut indicatorii de performanță la nivelul anului trecut, iar o parte au fost și îmbunătățiți.

În final activitatea instituției a fost apreciată ca satisfăcătoare și a fost aprobat Planul activităților pentru anul 2020.

Share

Add Your Comments

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *