1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă

La 14 decembrie 1990 Organizația Națiunilor Unite a decis de a marca ziua de 1 octombrie ca Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă și a adoptat  “Principiile Națiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câștigați”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiții de locuit și îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieții personale și profesionale, dreptul de a se exprima și de a participa în activități sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunități de învățare adecvate vârstei.

Conform acestor principii guvernarea și societate au datoria de a crea condițiile favorabile îmbătrânirii active și asigurării unui mod de viață autonom, prin asigurarea pensiilor, menținerea lucrătorilor vârstnici pe piața muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire și asistență socială echitabile şi de calitate, încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, sprijinirea implicării în activități de voluntariat, adaptarea locuințelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui mediu de viață prietenos, facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informatice.

Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă are o tangență directă și cu activitatea Spitalului Clinic al MSMPS în cadrul căruia activează Centrul Național de Geriatrie și Gerontologie, 2 secții de geriatrie cu un număr total de 100 paturi, precum și Laboratorul științific de gerontologie. Scopul principal al acestor subdiviziuni este acordarea asistenței organizator-metodice instituțiilor medico-sanitare publice din republică, colaborarea cu centrele similare internaționale pentru implementarea noilor metode de diagnostic, tratament și profilaxie a maladiilor la persoanele vârstnice, eficientizarea activității prin elaborarea și promovarea politicii unice a statului în domeniul nominalizat.

Share

Add Your Comments

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *